GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Về công ty

Tầm nhìn

Trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy nhà, nhà cung cấp uy tín số 1 về sản phẩm thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị âm thanh - ánh sáng, thiết bị nội thất, thiết bị trường học, phục vụ thiết bị công nghệ cho cộng đồng.

Sứ mệnh

- Trở thành nhà cung cấp thiết bị công nghệ thông tin tốt nhất là chiến lược phát triển lâu dài của công ty.

- Thúc đẩy khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển để luôn luôn tạo ra giá trị tốt nhất cho sản phẩm.

- Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Công Nghệ 24 Giờ hoạt động không chỉ vì lợi ích của các cổ đông, mà còn nỗ lực vì sự phát triển giá trị con người, đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin nước nhà.

 

 

 

 

 

 

 

---------------

"Sự thành công của một doanh nghiệp

là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và

mang đến được cho mọi người"

---------------