Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Date post: 27/03/2017 04:03 PM

Xây dựng các kênh thông tin để khách hàng Xử lý khiếu nại của khách hàng, đưa ra phương hướng xử lý, trình Trưởng...
NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Date post: 27/03/2017 04:03 PM

Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng Duy trì và mở rộng thị trường hiện có, tìm kiếm và phát triển khách...